Aizpute Archive

Kurzeme vasaras nogalē

Šī vasara kā jau lielo pārmaiņu laikam pienākas ar noslieci uz Kurzemes pusi. Jā jā optimizācija un parmaiņas skāra arī reģionalo orentaciju. Kārtējais caurbrauciens no mājām …